Trovärdig marknadsföring för en lat generation

DSpace Repository

Trovärdig marknadsföring för en lat generation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Trovärdig marknadsföring för en lat generation
Author Malteson, Agnes ; Terne Försund, Malin
Date 2019
English abstract
This essay deals with credibility in advertising and companies' ways to strengthen their brand through message of responsibility. The issue is investigated from a millennial perspective because it is the generation that tends to be the largest customer segment throughout the ages. Millennials consume advertising in a way that differs from the previous generations, which places new demands on the brands. We investigate what millennials perceive as credible versus less credible in advertising. The study is based on a qualitative survey, where two focus groups were used to gather the essay's empirical material. The focus groups consisted of ten members, five at each time. Respondents watched three commercials and then analyzed and discussed their perceptions of the material. In order to interpret and define credibility in marketing, we have chosen to use storytelling and CSM as marketing methods. The study's conclusion is that millennials are susceptible to emotionally narrative, breakthrough depictions and brands that show a transparency in their marketing.
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om trovärdighet i reklam och om företags sätt att stärka sitt varumärke genom budskap om ansvarstagande. Detta undersöks ur ett millennialperspektiv eftersom att det är den generation som tangerar att vara det största kundsegmentet genom tiderna. Millennials konsumerar reklam på ett sätt som skiljer sig från de tidigare generationerna, vilket ställer nya krav på varumärkena. Vi undersöker vad millennials uppfattar är trovärdigt kontra mindre trovärdigt i reklam. Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning, där två stycken fokusgrupper användes för att samla in uppsatsens empiriska material. Fokusgrupperna bestod av tio stycken medlemmar, fem stycken vid varje tillfälle. Respondenterna fick se tre reklamfilmer och därefter analysera och diskutera deras uppfattningar kring materialet. För att tolka och definiera trovärdighet i marknadsföring har vi valt att utgå från metoderna storytelling och CSM. Studiens slutsats är att millennials är mottagliga för emotionellt narrativ, normbrytande skildringar och varumärken som visar upp en transparens i deras marknadsföring.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject trovärdighet
marknadsföring
storytelling
CSM
millennials
reklam
Handle http://hdl.handle.net/2043/27788 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics