Det aktiva medborgarskapets arenor

DSpace Repository

Det aktiva medborgarskapets arenor

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det aktiva medborgarskapets arenor
Author Kjölstad, Olof ; Lund, Stephanie
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa gymnasieelevers förutsättningar för ett aktivt medborgarskap och samhällskunskapsämnets särskilda roll i detta. Resultatet har kommit till i två steg. Det första steget var att söka utifrån själva begreppet aktivt medborgarskap via databaser, främst LibSearch och SwePub. Därefter har resultatet delats in under olika tema; ett statsvetenskapligt, ett rörande gymnasieungdomars attityder och demokratibild, ett ämnesinriktat (samhällskunskap som ämne) och ett sociologiskt. Resultatet visar ett brett fält av forskningsområden där begreppet används och motiveras på olika sätt. Bland forskare inom statsvetenskap ser vi en tydlig tendens att ställa det aktiva medborgarskapet i relief till läroplaner och skollag och måluppfyllnad. Den ämnesinriktade forskningen berör frågor om hur undervisningen kan förbättras, framför allt på den ämnesdidaktiska sidan och den sociologiska forskningen förefaller i högre grad ställa det aktiva medborgarskapet i ett bredare omvärldsperspektiv. Resultatet visar ett mått av ojämlikhet mellan framför allt yrkes- och studieinriktade program samt förslag på omfattande didaktiska modeller för att förbättra undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject aktivt deltagande
citizenship
demokrati
education
gymnasiet
medborgarskap
politik
ungdomar
upper secondary
utbildning
samhällsliv
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/27818 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics