Det aktiva medborgarskapets arenor

DSpace Repository

Det aktiva medborgarskapets arenor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kjölstad, Olof
dc.contributor.author Lund, Stephanie
dc.date.accessioned 2019-02-13T07:44:52Z
dc.date.available 2019-02-13T07:44:52Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27818
dc.description Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa gymnasieelevers förutsättningar för ett aktivt medborgarskap och samhällskunskapsämnets särskilda roll i detta. Resultatet har kommit till i två steg. Det första steget var att söka utifrån själva begreppet aktivt medborgarskap via databaser, främst LibSearch och SwePub. Därefter har resultatet delats in under olika tema; ett statsvetenskapligt, ett rörande gymnasieungdomars attityder och demokratibild, ett ämnesinriktat (samhällskunskap som ämne) och ett sociologiskt. Resultatet visar ett brett fält av forskningsområden där begreppet används och motiveras på olika sätt. Bland forskare inom statsvetenskap ser vi en tydlig tendens att ställa det aktiva medborgarskapet i relief till läroplaner och skollag och måluppfyllnad. Den ämnesinriktade forskningen berör frågor om hur undervisningen kan förbättras, framför allt på den ämnesdidaktiska sidan och den sociologiska forskningen förefaller i högre grad ställa det aktiva medborgarskapet i ett bredare omvärldsperspektiv. Resultatet visar ett mått av ojämlikhet mellan framför allt yrkes- och studieinriktade program samt förslag på omfattande didaktiska modeller för att förbättra undervisningen. en_US
dc.format.extent 30 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject aktivt deltagande en_US
dc.subject citizenship en_US
dc.subject demokrati en_US
dc.subject education en_US
dc.subject gymnasiet en_US
dc.subject medborgarskap en_US
dc.subject politik en_US
dc.subject ungdomar en_US
dc.subject upper secondary en_US
dc.subject utbildning en_US
dc.subject samhällsliv en_US
dc.subject skola en_US
dc.title Det aktiva medborgarskapets arenor en_US
dc.title.alternative The Arenas of Active Citizenship en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Persson, Magnus
dc.contributor.supervisor Flower, Martin
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Ämneslärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics