En kvalitativ studie i förskolan om pedagogernas förhållningssätt till IKT med lärplattan som fokus

DSpace Repository

En kvalitativ studie i förskolan om pedagogernas förhållningssätt till IKT med lärplattan som fokus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kvalitativ studie i förskolan om pedagogernas förhållningssätt till IKT med lärplattan som fokus
Author Christensen, Cecilia ; Evander, Maria
Date 2019
Swedish abstract
Eftersom vi står inför en revidering av förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019 vilket bland annat innebär att barnen ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompentens. Därför har syftet med vår studie varit att ta reda på hur pedagogernas förhållningssätt är till IKT/lärplattan i förskolan och vilka olika faktorer som påverkar användandet i verksamheten. För att undersöka vårt syfte med studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuat 10 verksamma förskollärare. Under analysen av vårt insamlade material har vi utgått ifrån den sociokulturella teorin och begrepp som den proximala utvecklingszonen och mediering. De resultat vi fick fram av vår intervjustudie under den första frågeställningen var vikten av närvarande pedagoger för att bland annat kunna stimulera barnens proximala utvecklingszon. Utifrån vår andra frågeställning visade sig resultatet vara att olika faktorer påverkar pedagogers användande av lärplattan i förskolan. Dessa faktorer var pedagogens ålder och kompetens inom IKT. För att skapa tydlighet i vår studie har vi valt att använda lärplattan som gemensamt samlingsnamn för de olika plattformarna (Ipad, tablet, padda, surfplatta). Nyckelord:
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt
IKT
Lärplatta
Förskollärare
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/27836 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics