ASL i förändring - ett sätt att individanpassa läs- och skrivutvecklingen

DSpace Repository

ASL i förändring - ett sätt att individanpassa läs- och skrivutvecklingen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ASL i förändring - ett sätt att individanpassa läs- och skrivutvecklingen
Author Nilsson, Kristina ; Winberg, Malin
Date 2019
Swedish abstract
Lärare står inför svåra utmaningar då det gäller att finna läs- och skrivlust hos elever. Enligt styrdokumenten ska såväl en individanpassad som allmängiltig undervisning genomföras i skolan. För att tillgodose detta förekommer det att lärare använder sig av Skriva sig till Läsning, ASL- metoden. I ASL använder eleverna sig av skärmbaserad texthantering, såsom läsplattor och datorer för att lära sig läsa genom att skriva. Denna uppsats är en litteraturgranskning av 10 artiklar hämtade från akademiska journaler för att undersöka följande frågeställningar: Hur påverkar ASL-metoden f-3 elevers läs- och skrivutveckling? Vilka faktorer spelar in för att kunna individanpassa skrivundervisningen med ASL i det digitala f-3 klassrummet? Resultatet från vår granskning visar att ASL och digitala verktyg kan möjliggöra ett mer likvärdigt sätt att lära sig läsa och skriva för den enskilda individen. Elever med svenska som andraspråk, elever med läs - och skrivsvårigheter och elever som redan kan läsa och skriva vid skolstart gagnas av användning av digitala verktyg, under förutsättningen att de får hjälp och stöttning av läraren och sina kamrater.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject ASL
Individanpassning
iWTR
Läs-och skrivmetoder f-3
PISA-resultat
Skärmbaserade skrivverktyg
Sociala samspel
Teoretisk lärandesyn
Trageton
WTL
Handle http://hdl.handle.net/2043/27841 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics