Pease, Food and Sustainability

DSpace Repository

Pease, Food and Sustainability

Details

Files for download
Icon
Thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pease, Food and Sustainability
Author Jönsson, Emma ; Kryeziu, Hirieta
Date 2019
Swedish abstract
Studiens syfte har varit att belysa hur en väletablerad livsmedelsproducent som Findus möter det omvärldstryck som konsumenter och andra aktörer idag ställer på en hållbar produktion. En central frågeställning har varit hur ett vinstdrivande företag i en marknadsekonomi på ett trovärdigt sätt kan göra hållbarhet till en strategisk fördel på sikt. Studien omfattar åtta intervjuer med medarbetare vid Findus kontor i Malmö samt en kundenkät där konsumentbeteenden kring hållbarhet och synen på Findus undersöks. Resultatet bygger på en teoretisk analys i relation till omvärldstryck, institutionella villkor och konsumentbeteende. Intervjustudien visar att omvärldstryck strategiskt påverkar produktutbud och kontinuerligt arbete med varumärket. Resultatet från den nätbaserade kundenkäten visar på fortsatt förtroende för Findus som varumärke, även om yngre generationer inte har samma relation. Däremot kopplar de svarande inte självklart varumärket Findus med hållbar produktion. För att modernisera sitt varumärke och möta samtliga generationer arbetar Findus idag för att vara en relevant samhällsaktör som bemöter konsumenters och omvärldens förväntningar på en hållbar produktion.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hållbarhet
Konsumtion
Legitimitet
Livsmedelsproducent
Strategi
Sustainability
Consumption
Handle http://hdl.handle.net/2043/27847 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics