Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9

DSpace Repository

Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9
Author Åberg, Jenny
Date 2019
Swedish abstract
Programmering har nyligen introducerats i matematikämnet i grundskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärares inställning är till introduktionen av programme¬ring i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. Lärare som undervisar i matematik på högstadiet ingår i studien. Intervjuerna spelas in och transkriberas. Resultaten analyseras med tematisk analys. Resultaten av studien är att några lärare känner sig redo för att starta med program-mering i matematikämnet och några känner sig inte alls redo. Huvudsakligen anser lärarna att programmering ska ingå i matematik, eftersom det datalogiska tänkandet är nära besläktat med hur man systematiskt löser uppgifter i matematiken. Programmering är viktigt och kommer att bli ännu viktigare i framtiden med tanke på hur teknik¬utvecklingen och digitaliseringen i samhället ökar. Lärarna i studien anser att riktlinjerna från Skolverket är ganska otydliga med hur mycket programmering som ska ingå samt vilken nivå det ska vara på program-meringen. De vill hellre ha lite mer styrning. Forskning visar däremot att det är bra att läroplanen inte är så styrd, särskilt inom ett område som programmering där utveckl¬ingen sker i snabb takt. Hur introduktionen av programmering kommer att ske i olika skolor kommer att bero mycket på lärarnas eget intresse och kunskaper samt hur skolledning och huvudman agerar i frågan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject datalogiskt tänkande
digital kompetens
intervju
kodning
lärare
läroplan
matematik
programmering
Handle http://hdl.handle.net/2043/27853 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics