Relevant bildundervisning

DSpace Repository

Relevant bildundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Relevant bildundervisning
Author Hjelmgren, Emilia
Date 2019
Swedish abstract
I en granskning av bildämnet framkommer att det finns tydliga brister vad gäller kompetensen hos bildlärare i förhållande till aktuell kursplan, bland annat vad gäller didaktik. Det har även visat sig finnas negativa attityder gentemot bildämnet och felaktiga föreställningar hos elever om vad som är ämnets kärna. Den här kunskapsöversikten har genom systematiskt undersökande av vetenskapliga artiklar granskat vad för internationell forskning som finns tillgänglig inom bilddidaktik för att om möjligt kunna ge användbara pedagogiska alternativ kopplat till ovanstående problematik. Resultatet pekar på att det finns flera olika teorier inom bildämnets didaktiska fält där bland annat relevant undervisning, lärande genom social interaktion och samhällsmedvetna bildlärare var återkommande faktorer som gett positiva resultat på undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bild
bildundervisning
bildlärare
utbildning
pedagogik
didaktik
bildämnet
skola
kursplan
utmaningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/27906 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics