Måttlös överskattning eller pessimistisk undervärdering? : om förskola för jämställdhet

DSpace Repository

Måttlös överskattning eller pessimistisk undervärdering? : om förskola för jämställdhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Måttlös överskattning eller pessimistisk undervärdering? : om förskola för jämställdhet
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Editor von Brömsen, Kerstin ; Risenfors, Signhild ; Sjöberg, Lena
Date 2018
Swedish abstract
Två aspekter på förskola utifrån ett jämställdhetsperspektiv behandlas i detta kapitel: Dels ”Förskola som samhällsstruktur” dels ”Förskola – som pedagogisk praktik för förändring”. Med exempel från såväl 1970-talets daghemsdebatt som den aktuella #metoo-debatten diskuteras hur den första aspekten underskattas, medan den andra aspekten ”Förskola – som pedagogisk praktik för förändring” snarare har överskattats som jämställdhetsåtgärd.. Kapitlet innebär en uppföljning av det tema som Angerd Eilard och Ingegerd Tallberg Broman tidigare beforskat i det av Inga Wernersson ledda projektet ”Förändrade köns/genusordningar i skola och utbildning: Policy, perspektiv och praktik”. Tallberg Broman framhåller att förskolan som en struktur för jämställdhet skapat politiska konflikter under förskolans utbyggnad, medan det idag är förskolan som pedagogisk praktik för förändring som utgör en politisk debatt- och -konfliktfråga.
Link http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-13402 .Icon
Publisher Högskolan Väst
Host/Issue Samhälle, genus, pedagogik : utbildningsvetenskapliga perspektiv
ISBN 978-91-88847-17-1
978-91-88847-16-4
Language swe (iso)
Subject förskola, förskolepolitik, genus, jämställdhet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics