Begränsa inte förskolan till kuddrummet

DSpace Repository

Begränsa inte förskolan till kuddrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, Magazine
Title Begränsa inte förskolan till kuddrummet
Author Pramling Samuelsson, Ingrid ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2019
Swedish abstract
Artikeln behandlar hur skoldebattörer och politiker i olika tider velat begränsa och avgränsa förskolans uppdrag. I ett nutidsperspektiv exemplifieras temana: Bort med jämställdhet, mångkultur, undervisning och lärande från förskolan, senast illustrerat av skoldebattören Isak Skogstad, men med en lång historia att relatera till. Förskolan har genom historien utmanat gränserna såväl till skolan, - där man ska undervisa och lära -, som till familjen - där man ska uppfostra och forma barnen - och gör så även idag.
Link https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/ingrid-pramling-samuelsson-och-ingegerd-tallberg-broman-begransa-inte-forskolan-till-kuddrummet/ .Icon
Publisher Skola och Samhälle (SOS)
Host/Issue Skola och Samhälle (SOS);2019-02-18
ISSN 2001-6727
Language swe (iso)
Subject förskola
förskolepolitik
undervisning
förskoledebatt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27945 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics