Bättre koncentration och skoltrivsel genom avslappningaträning. En studie i skolår 2.

DSpace Repository

Bättre koncentration och skoltrivsel genom avslappningaträning. En studie i skolår 2.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bättre koncentration och skoltrivsel genom avslappningaträning. En studie i skolår 2.
Author Gauffin, Kerstin ; Willysson, Ann-Charlotte
Date 2006
Swedish abstract
Gauffin, Kerstin & Willysson, Ann-Charlotte. (2006). Bättre koncentration och skoltrivsel genom avslappningsträning. En studie i skolår 2. (Improvement of Concentration and Classroom Atmosphere through Relaxation Training. A Study in Grade 2.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vårt syfte är att göra en kvalitativ fallundersökning med experimentell design. Syftet med följande arbete är att studera om avslappningsträning med elever i åttaårsåldern kan påverka deras koncentration och skoltrivsel. Vi vill se om en relativt kort men frekvent träningsperiod kan ge effekt på elevers skolprestationer. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning Utifrån olika avslappningsprogram gjorde vi ett eget program som skulle vara omväxlande och intressant för eleverna. Vi gjorde också ett lästest före och efter träningsperioden. Genom observationer och frågeformulär med elever och pedagoger har vi fått ett resultat. Våra resultat visar på en förbättring i läsförmåga och en ökning på lästestet för samtliga elever i träningsgruppen. Eleverna själva upplevde att arbetet gick mycket lättare än tidigare. De hade lättare att koncentrera sig och arbetsglädjen hade ökat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kompismassage
koncentrationsförmåga
muskulär avslappning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2795 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics