Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen

DSpace Repository

Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen
Author Diogo, Julia
Date 2019
English abstract
This study covers advertising agencies’ use of social media in the process of recruiting full time employees and freelancers respectively. The aim is to gain an understanding of how social media is utilized and how employers discuss the use of social media channels. The method used in this study was semi-structured qualitative interviews and the interviews were carried out with four people with recruiting responsibility at four different advertising agencies in Malmö. The study shows that the respondents predominantly use social media to advertise jobs and search for potential employees and freelancers. The advantage of social media is that it provides a way to reach outside of the agencies’ own network. In contrast to what other studies have found the respondents in this study does not use social media to gain personal background information about candidates. This can be seen as positive as it lessens the risk of information being taken out of context and leading to discriminating decisions. The main difference between recruiting employees and recruiting freelancers seems to be the importance of the applicant’s personality which in turn affect the formality of the recruiting process.
Swedish abstract
Denna studie behandlar reklambyråers användning av sociala medier i rekryteringsprocessen av tillsvidareanställda respektive frilansare. Syftet är att förstå hur sociala medier används för rekrytering och hur arbetsgivare inom mediebranschen resonerar kring detta. För att undersöka detta användes kvalitativ semi-strukturerad intervju som genomfördes med fyra olika personer med rekryteringsansvar på fyra olika reklambyråer i Malmö. Studien visar att respondenterna använder sociala medier för att annonsera och söka efter potentiella framtida anställda och frilansare. Fördelen med sociala medier är att det kan vara ett sätt att nå utanför byråernas egna nätverk. Till skillnad från tidigare studier använder respondenterna i denna studie inte sociala medier för bakgrundsinformation om kandidater. Det kan ses som positivt eftersom det innebär en mindre risk för att information tas ur kontext och leder till diskriminerande beslut. Den största skillnaden mellan rekrytering av tillsvidareanställda och frilansare verkar vara betydelsen av kandidaternas personlighet, som i sin tur påverkar hur formell rekryteringsprocessen blir.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Recruitment
Recruitment process
Social media
Personality
Freelancers
The media industry
Handle http://hdl.handle.net/2043/27966 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics