Lust att lära i idrott och hälsa

DSpace Repository

Lust att lära i idrott och hälsa

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lust att lära i idrott och hälsa
Author Rashid, Dastan ; Nilsson, Timmy
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap kring vilka faktorer som motiverar elever i gymnasieskolan. Vi har även valt att ta reda på hur läraren kan motivera eleverna i gymnasieskolan inom ämnet idrott och hälsa. Vi valde att använda oss av litteraturstudie som metod, där det redan finns framtagen litteratur inom vårt område, tryck och digitalt. För att få en bred förståelse kring området har vi valt att belysa definitionen av motivation samt teorier om motivation djupgående. Vi har även förutom att belysa de faktorer som ökar motivation valt att presentera de faktorer som sänker motivation. Genom att åskådliggöra de faktorer som sänker motivation anser vi det är möjligt för verksamma pedagoger att minska risken för att motivationen sänks. Slutligen har vi valt att exemplifiera hur pedagoger kan se till att elever på gymnasieskolan blir mer motiverade. Vi har bland annat belyst hur motiverande samtal kan inverka positivt på elevers motivation, hur viktigt det är med positiva förväntningar och kommunikation, samt exemplifierat råd som pedagoger kan ta del av. Vi har dessutom uppmärksammat hur pedagoger kan arbete med elever med olika förutsättningar, behov och intressen, hur viktigt det är med feedback, delaktighet och utveckling.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject amotivation
Lärarens roll
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/27979 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics