Lust att lära i idrott och hälsa

DSpace Repository

Lust att lära i idrott och hälsa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rashid, Dastan
dc.contributor.author Nilsson, Timmy
dc.date.accessioned 2019-02-28T14:55:12Z
dc.date.available 2019-02-28T14:55:12Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27979
dc.description Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap kring vilka faktorer som motiverar elever i gymnasieskolan. Vi har även valt att ta reda på hur läraren kan motivera eleverna i gymnasieskolan inom ämnet idrott och hälsa. Vi valde att använda oss av litteraturstudie som metod, där det redan finns framtagen litteratur inom vårt område, tryck och digitalt. För att få en bred förståelse kring området har vi valt att belysa definitionen av motivation samt teorier om motivation djupgående. Vi har även förutom att belysa de faktorer som ökar motivation valt att presentera de faktorer som sänker motivation. Genom att åskådliggöra de faktorer som sänker motivation anser vi det är möjligt för verksamma pedagoger att minska risken för att motivationen sänks. Slutligen har vi valt att exemplifiera hur pedagoger kan se till att elever på gymnasieskolan blir mer motiverade. Vi har bland annat belyst hur motiverande samtal kan inverka positivt på elevers motivation, hur viktigt det är med positiva förväntningar och kommunikation, samt exemplifierat råd som pedagoger kan ta del av. Vi har dessutom uppmärksammat hur pedagoger kan arbete med elever med olika förutsättningar, behov och intressen, hur viktigt det är med feedback, delaktighet och utveckling. en_US
dc.format.extent 25 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject amotivation en_US
dc.subject Lärarens roll en_US
dc.subject motivation en_US
dc.title Lust att lära i idrott och hälsa en_US
dc.title.alternative Desire to learn in sport and health en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Buhre, Torsten
dc.contributor.supervisor Fryklund, Sverker
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Ämneslärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics