Fysisk aktivitet och stress bland unga

DSpace Repository

Fysisk aktivitet och stress bland unga

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet och stress bland unga
Author Böhme, Anna
Date 2019
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt beskriver hur fysisk aktivitet och stress är kopplade till varandra, genom att förklara hur dessa två påverkar kroppen och hjärnan på motsatta sätt. Syftet är att kunna beskriva och diskutera hur skolorna kan minska stressen bland barn och ungdomar med hjälp av fysisk aktivitet i skolan. Frågeställningen som utgåtts från är följande: Hur kan fysisk aktivitet bidra till minskad stress bland högstadieelever? Metoden som används är informationssökning där den använda litteraturen både är internationell och nationell gällande kopplingen mellan fysisk aktivitet och stress. Litteraturen består både av vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga böcker och olika relevanta hemsidor. Bakgrunden beskriver vad fysisk aktivitet och stress är samt hur de är kopplade till varandra genom att ha motsatta effekter på våra hjärnor. Resultatet visar på att kroppen får lättare för att inte reagera lika skarpt på stress vid kontinuerlig fysisk aktivitet. Resultatet visar även på att bara korta stunder av fysisk aktivitet gör att det blir lättare att koncentrera sig efteråt. I diskussionen lyfts hur skolorna kan arbeta med fysisk aktivitet på och mellan lektionerna för att minska stressen hos barn och ungdomar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn
barns utveckling
elev
fysisk aktivitet
hjärna
stress
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/27980 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics