Skolledares och pedagogers syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd. -En intervjustudie bland rektorer och lärare kring deras syn på inkludering av de elever som idag är placerade i särskolan.

DSpace Repository

Skolledares och pedagogers syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd. -En intervjustudie bland rektorer och lärare kring deras syn på inkludering av de elever som idag är placerade i särskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolledares och pedagogers syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd. -En intervjustudie bland rektorer och lärare kring deras syn på inkludering av de elever som idag är placerade i särskolan.
Author Pahovic, Kristina
Date 2006
Swedish abstract
Pahovic, Kristina. (2006). Skolledares och pedagogers syn på inkludering. (School leaders and pedagogues view on inclusion of children with special needs). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syfte Syftet är att undersöka skolledares och pedagogers uppfattningar om inkludering av särskolans barn. Metod Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om inkludering av barn i behov av särskilt stöd och framför allt elever som är placerade inom särskolan. Med hjälp av intervjuer ville jag se vilka eventuella skillnader det fanns i synen på inkludering mellan verksamma skolledare och pedagoger, framförallt inom särskolan. Resultat Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att synen på inkludering är relativt samstämmig mellan skolledare och pedagoger och att denna inte nämnvärt skiljer sig åt. Båda yrkesgrupperna kan se klara fördelar såväl som nackdelar med inkludering och samtidigt har de en klar bild över vad som krävs för att ”en skola för alla” skall vara genomförbar. Nyckelord: ”En skola för alla”, inkludering, mångfald, segregering, särskola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject "En skola för alla"
inkludering
mångfald
segregering
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2799 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics