Takt och ton - Musik för livet

DSpace Repository

Takt och ton - Musik för livet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Takt och ton - Musik för livet
Author Lorensson, Jarl
Date 2006
Swedish abstract
Detta arbete handlar om Rädda Barnens Musikprojekt, ett ettårigt individuellt gymnasieprogram, där elever som misslyckats i grundskolan får chansen att spela in en CD-skiva samtidigt som de kan läsa upp sina betyg. I en tidigare C-uppsats har fyra elevers berättelser åskådliggjort hur ett år på Musikprojektet fått deras självkänsla att växa, förändrat deras inställning till vuxna och skapat en framtidstro hos dem. Syftet med följande arbete är att försöka svara på frågan hur lärarna har arbetat för att eleverna ska få de ovan skildrade erfarenheterna av ett år på Musikprojektet? Hur går det rent konkreta arbetet med skivan till? Vilka andra pedagogiska mål är knutna till de olika faserna i inspelningsprocessen? Svaret på frågorna har fåtts genom två metoder: dels genom intervjuer med lärarna, dels genom observation av en dokumentärfilm inspelad under ett år på skolan. Dokumentärfilmen fokuserar på eleverna, vilket gett mig en möjlighet till jämförelse mellan lärarnas intervjusvar och elevernas agerande i dokumentärfilmen. Resultatet skildrar rent konkret hur lärarna genom att ge eleverna ett tryggt ramverk, lotsar eleverna genom ett år då en CD-skiva blir inspelad. Resultatet visar också hur varje fas i inspelningsprocessen har bestämda syften: att öka självkänslan, stärka gruppgemenskapen eller premiera det individuella initiativet. Lärarnas svar på frågeställningarna och observationen av dokumentärfilmen ger en bild av att både lärare och elever betonar behovet av att bygga upp en strävan efter ett gemensamt mål, där var och en ingår i ett meningsfullt sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject individuella programmet
skivinspelning
självkänsla
musik
gemenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/2803 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics