Förskolebarn med språksvårigheter i ett samspelsperspektiv - en fallstudie

DSpace Repository

Förskolebarn med språksvårigheter i ett samspelsperspektiv - en fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarn med språksvårigheter i ett samspelsperspektiv - en fallstudie
Author Nilsson, Kristina
Date 2006
Swedish abstract
Nilsson, Kristina (2006). Förskolebarn med språksvårigheter i ett samspelsperspektiv - en fallstudie. (Pre-school children with language difficulties in an interactional perspective - a case study). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola I mitt arbete som förskollärare har jag känt att kunskapen och beredskapen för barn med språksvårigheter ofta är bristande. Mitt syfte blir därför att att fördjupa min kunskap och öka min förståelse kring förskolebarn med språksvårigheter i ett samspelsperspektiv. Jag valde fallstudien som metod då jag därmed gavs möjligheten att utnyttja olika metoder, såsom intervjuer, observationer och dokument. "Fallet" utgörs av en treårig pojke med språksvårigheter. Jag har givit honom namnet Anton. Av resultatet framkom bl.a. vikten av kommunikation med både vuxna och andra barn i olika situationer, då barn med språksvårigheter kommunicerar och samspelar olika beroende av kontext. Informanterna ansåg att leken är oerhört viktig för barns utveckling, särskilt den språkliga och sociala. Därför lades stor vikt vid att använda sig av leken i Antons utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskolebarn
kommunikation
leksignalen
samspel
språksvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/2805 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics