Möjligheterna att möta alla barns olika behov i förskoleklassen

DSpace Repository

Möjligheterna att möta alla barns olika behov i förskoleklassen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Möjligheterna att möta alla barns olika behov i förskoleklassen
Author Christensson, Stina ; Rubin-Mauritzson, Els-Marie
Date 2006
English abstract
Opportunities to meet different needs of all children in pre-school class.
Swedish abstract
Syftet med vår forskningsstudie var att kartlägga och granska vilka möjligheter och ambitioner personalen i förskoleklassen har att möta barn i behov av särskilt stöd. Med hjälp av intervjuer ville vi ta reda på vilka möjligheter pedagoger och barn i förskoleklassen har att få hjälp av en specialpedagog, vilka möjligheter pedagogerna i förskoleklass har att utforma verksamheten efter barngruppen, hur man tillgodoser barns behov av lek och motorisk rörelse samt hur man stimulerar barns språkliga och matematiska utveckling. Vi intervjuade sju förskollärare i förskoleklass samt fem specialpedagoger på fem olika skolor. Sammanfattningsvis så visar resultatet att lärarna i förskoleklassen har ett stort intresse för att tillgodose barns olika behov. Förskollärarna har generellt sett en stor möjlighet att utforma arbetet i förskoleklassen efter barngruppens och enskilda barns behov. Barns behov av lek och rörelse är något som det i de flesta förskoleklasser tas stor hänsyn till vid planeringen. Samtliga förskoleklasser arbetar med att utveckla såväl barns språkliga medvetenhet som matematiska begrepp, men i olika stor utsträckning och arbetsformerna skiljer sig också åt. Specialpedagogernas arbete i förhållande till barnen förskoleklassen är begränsat. På de flesta skolorna består arbetet i att testa barnens språkliga medvetenhet inför skolstarten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskoleklass
enskilda barns behov
lek och rörelse
språk och matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2806 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics