Vi måste liksom läsa på svenskan

DSpace Repository

Vi måste liksom läsa på svenskan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vi måste liksom läsa på svenskan
Author Glennstål, Jessica
Date 2006
Swedish abstract
Genom att undersöka en liten grupp elever och deras inställning till litteraturläsning har jag försökt att bilda mig en uppfattning om hur, var och när eleverna helst läser skönlitterära böcker. Vilka faktorer är det som styr deras val, skiljer sig valen åt om man är pojke elever flicka och i vilken utsträckning påverkar media litteraturvalet?Undersökningen genomfördes i två steg, genom en enkät och genom kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att flickorna är den grupp som läser mest skönlitteratur och att de till största del hämtar inspiration fån hemmet. Resultatet visar även att pojkarna i större utsträckning än flickorna ägnar sig åt läromedel och förlitar sig mer på lärarnas tips om litteratur. Att eleverna skulle vara speciellt intresserade av en viss sorts genre går inte att påvisa, utan eleverna läser det som intresserar dem för tillfället. Media har en viss inverkan på deras val, något som eleverna är fullt medvetna om.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject faktorer som påverkar
gymnasieelever
litteratur
val
Handle http://hdl.handle.net/2043/2807 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics