Rektors ledarskap i skolförändring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Rektors ledarskap i skolförändring
Author Andersson, Hanne
Date 2006
Swedish abstract
Föreliggande uppsats behandlar rektors ledarskap i ett skolutvecklingsarbete. Syftet är att undersöka hur rektors pedagogiska ledarskap blir synligt i ett skolutvecklingsarbete samt hur lärarna upplever rektors pedagogiska ledarskap. Som struktur för resultatredovisningen och som analysverktyg har de fyra inslagen i Alvessons och Ydéns ledarskapsteori använts. Studien har gjorts med hjälp av intervjuer med en rektor och fyra av hennes medarbetare. Utskrifterna av intervjuerna har reducerats och genom meningsstrukturering har olika berättelser förts samman till en sammanhängande historia.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject verksamhetsanalys
mötesplatser
sociala relationer
delaktig
lärande
pedagogiskt ledarskap
skolförändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/2808 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics