" Vi var Sveriges första agila kommun "

DSpace Repository

" Vi var Sveriges första agila kommun "

Details

Files for download
Icon
C-uppsats om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title " Vi var Sveriges första agila kommun "
Author Dahlström, Douglas
Date 2018
Swedish abstract
Framgångsrika organisationer strävar ständigt efter att utvecklas och förbättras. Managementidéer, alltså koncept på hur en organisation bör ledas, kommer och går. Några stannar på skrivbordet medan andra blir normbildande standarder. När man talar om managementidéer talar man ofta om företag. Under 1990- och det tidiga 2000-talet utvecklades flera intressanta managementidéer, framförallt inom den växande IT-sektorn där konkurrensen var som hårdast. Några sådana managementidéer går under kategorin ”agila metoder”, som förespråkar ett öppnare arbetsklimat med en ständig dialog där utmaningar tacklas efter hand som de uppstår. De agila metoderna har fått stort genomslag i IT-sektorn och har nu även börjat sprida sig till andra organisationer, även offentliga sådana. Jag syftar i min uppsats till att kartlägga och visa exempel på hur dessa resor kan gå till. Detta har jag gjort genom deltagande observationer på Kvalitetsmässan i Göteborg, där jag samtalade med ett flertal kommunchefer, kommunanställda, konsulter och företagsledare. Resultaten visade att managementidéer sprids på flera sätt. Utöver tidigare forskning om ämnet, där managementidéer påstås spridas genom konsulter, akademiskt forskande och media, kunde jag även tillägga chefens och mässans roll, samt identifiera en stoppkloss till spridandet.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/28106 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics