Reflektioner kring den sammanbindande dimension av kunskapsalliansen : mötet mellan olika yrkesgrupper och representanter för stadens kommunala förvaltningar

DSpace Repository

Reflektioner kring den sammanbindande dimension av kunskapsalliansen : mötet mellan olika yrkesgrupper och representanter för stadens kommunala förvaltningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Reflektioner kring den sammanbindande dimension av kunskapsalliansen : mötet mellan olika yrkesgrupper och representanter för stadens kommunala förvaltningar
Author Seravalli, Anna
Research Centre Collaborative Future Making (CFM) ; Medea
Date 2019
Swedish abstract
Amiralsstadens Kunskapsallians (KA) kring Barnets rättigheter i stadsutveckling [KA #6] har under hösten 2018 undersökt inkluderingen av barnrättsperspektivet in i stadsplaneringen. En av de två frågeställningar som drev arbetet var hur man främjar en givande dialog mellan Stadsbyggnadskontoret och Förskoleförvaltningen. KA #6 är därmed ett initiativ för att skapa nya kontaktytor och fostra lärande, inte bara längs med den överbryggande (vertikala) dimensionen, utan även längs den sammanbindande (horisontella). Denna reflektion fokuserar främst på den sammanbindande dimensionen, nämligen mötet mellan representanter från olika grupper av yrkesverksamma (s.k. professional communities, eller yrkesgrupper) och från olika kommunala förvaltningar. Reflektionen lyfter fram möjligheter och utmaningar som uppstod i processen. Den lägger även fram förslag om hur dessa identifierade utmaningar kan hanteras framöver. Utmaningarna berör: (1) svårigheter som uppstår när olika yrkesgrupper träffas p.g.a. av deras olika arbetssätt och värderingar; (2) vikten att ta hänsyn i både sätt att jobba och organisatoriska strukturer när det gäller att integrera barnrättsperspektivet in i stadsutveckling.
Language swe (iso)
Subject lärande dialog
medborgardialog
Malmö Innovation Arena
delaktighet i stadsutveckling
kunskapalliansen
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/28117 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics