Välkommen in eller stör ej. En studie om bemötande i vägledningssammanhang

DSpace Repository

Välkommen in eller stör ej. En studie om bemötande i vägledningssammanhang

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Välkommen in eller stör ej. En studie om bemötande i vägledningssammanhang
Author Stjernberger, Gabriella
Date 2006
Swedish abstract
Under de tre år som jag har studerat till studie- och yrkesvägledare har bemötandet löpt som en röd tråd genom kurslitteraturen. Syftet med det här arbetet är att studera vilka strategier i bemötandet av klienter som Studie- och yrkesvägledare i arbete följer, samt vilka teorier och modeller deras strategier är baserade på. Vad är lämpligt bemötande i vägledningssammanhang? Genom intervjuer och observationer med studie- och yrkesvägledare har jag försökt skapa en bild av vilka strategier vägledare använder när de möter en klient. Sju teman har växt fram under utbildningens gång, empati, respekt, kroppsspråk, språk, samtalsmetodik, deltagande och värme samt rummet. De här temana beskrivs i vägledningsarbetet som viktiga element i bemötandet av klienten. Både de vägledare som jag har intervjuat och den litteratur i ämnet som jag läst styrker temanas betydelse i det professionella bemötandet. De teoretiker och modellmakare som återfinns i det här arbetet är bland annat Norman E Amundson, Gunnel Lindh, Gerard Egan och Johan Asplund. Resultatet av min undersökning visar att de vägledare jag har mött lägger stor vikt vid bemötandet. Det som vägledarna anser vara lämpligt bemötande är att man visar sig intresserad, tar sig tid för klienten och får honom/henne att känna sig välkommen. Att lyssna på vad klienten säger och inte värdera det sagda och vara respektfull och seriös i sitt bemötande är andra viktiga faktorer, anser vägledarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Vägledare
Vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2813 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics