Tyck som läraren tycker, tänk som läraren tänker... En kvalitativ studie om ungdomars engagemang, identitet och värderingar i och utanför skolan

DSpace Repository

Tyck som läraren tycker, tänk som läraren tänker... En kvalitativ studie om ungdomars engagemang, identitet och värderingar i och utanför skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tyck som läraren tycker, tänk som läraren tänker... En kvalitativ studie om ungdomars engagemang, identitet och värderingar i och utanför skolan
Author Schönström, Ola ; Lundberg, Tomas
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Författare: Ola Schönström och Tomas Lundberg Titel: Tyck som läraren tycker, tänk som läraren tänker – En kvalitativ studie om ungdomars engagemang, identitet och värderingar i och utanför skolan Uppsats: LL1506, 41-60p Handledare: Rune Jönsson Malmö Lärarhögskola, Individ och samhälle. Vårterminen 2006 Hur ser gymnasieungdomarna på skolans förmåga att uppmana till engagemang? Vilken roll spelar deras identitet i dessa frågor? Hur vill de förändra sin undervisning för att den ska bli mer underhållande? Detta är en del av de frågor vi arbetar med i studien, vars syfte är att belysa gymnasieungdomars verklighet, identitet och engagemang och om detta tas tillvara i undervisningen på gymnasieskolan. Genom att se på processen hur identitet och värderingar bildas försöker vi få en förståelse hur man bättre skulle kunna använda sig av elevernas egna referensramar och erfarenheter för att göra undervisningen mer givande och verklighetsnära för ungdomarna. Vår studie har utgått ifrån teorier om identitet, värderingar och normer från bl.a. Erving Goffman och Anthony Giddens. Studien bygger i övrigt på ett kvalitativt intervjumaterial bestående av sex separata intervjuer med unga kvinnor i gymnasieåldern. Fyra av de sex intervjupersonerna har det gemensamma att de alla är engagerade i någon form av politisk organisation medan de övriga två intervjupersonerna inte har något aktivt deltagande inom politiska organisationer. Vi lyfter fram och analyserar intervjupersonernas resonemang och synpunkter, vilka sedan kopplas till teorierna om identitet och värderingar, för att se om det finns någon skillnad i uppfattningar mellan de aktivt engagerade och de som inte har ett aktivt engagemang. I studien såg vi en skillnad i synen på hur skolan och undervisningen fungerar i relation till ungdomarnas egna uppfattningar om vardag och verklighet. Detta beroende på om ungdomarna var aktivt engagerade eller inte. I övrigt fann vi stora likheter mellan de båda grupperna i synen på identitet, skolans oförmåga att uppmuntra till engagemang och allmänna frågor kring värderingar. De största skillnaderna mellan de engagerade och icke-aktivt engagerade var dock vad man väljer att belysa som viktiga aspekter av undervisningen. Här framgår tydligt om ungdomarna har ett aktivt engagemang eller inte. Nyckelord: Identitet, Värderingar, Engagemang, Gymnasieskolan, Ungdomar, Unga kvinnor
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Identitet
Värderingar
Engagemang
Gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2815 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics