Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet

DSpace Repository

Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet
Author De Jonge, Bennie
Date 2019
Swedish abstract
Forskning om användningen av matematikens historia i undervisningen har pågått länge medan läroboksforskning å andra sidan är ett relativt nytt ämne. Denna uppsats rör sig i gränslandet mellan dem båda och rör specifikt uppgifter i läroböcker. Det övergripande syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken potential som finns i svenska läroböcker för gymnasiet att ge eleverna möjlighet att komma i kontakt med uppgifter med anknytning till matematikens historia. Efter en noggrann genomgång av aktuell litteratur inom området läroboksanalys kunde tre forskningsfrågor väljas ut, vilka besvarades bland annat med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Ett urval på tjugo läroböcker i matematik för gymnasiet från fyra olika förlag gjordes. För urvalet av analysenheterna från dessa böcker behövde sedan begreppet ”uppgifter med anknytning till matematikens historia” först definieras. Analysen visade att tre av fyra läroboksserier erbjuder ett ganska stort urval av denna typ av uppgifter. Dock finns vissa brister i hur de är fördelade mellan och inom böckerna och rörande bredden i vilka tidsperioder, kulturer och matematikområden som behandlas.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Läroboksforskning
Matematikundervisning
Matematikhistoria
Handle http://hdl.handle.net/2043/28179 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics