Om invandrarföräldrars medverkan i sina barns val av studier eller yrken

DSpace Repository

Om invandrarföräldrars medverkan i sina barns val av studier eller yrken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om invandrarföräldrars medverkan i sina barns val av studier eller yrken
Author Hajdarpasic, Aldiana ; Ragó, Melinda
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är dels att undersöka hur invandrarföräldrar medverkar i sina barns val av studier/yrken och dels att ta reda på vilket sätt det faktum att de är invandrare begränsar eller främjar deras medverkan i barnens val av gymnasier. Vi ville undersöka på vilket sätt föräldrarnas bakgrund och kunskaper om det nya samhället och skolsystemet är väsentliga i deras medverkan i barnens val av studier. Målet med vårt arbete är även att försöka komma med förslag till hur skolan och/eller studievägledaren på ett bättre sätt kan integrera invandrarföräldrar i barnens skolgång. Undersökningen genomfördes i form av 8 intervjuer, varav 4 var med invandrarföräldrar och de resterande 4 med deras barn. Varje intervju tog ca 30 minuter. Det som vi har kommit fram till i vårt arbete är att invandrarföräldrar, precis som vilka andra föräldrar som helst, är aktiva i valprocessen genom att vara där för att lyssna och stötta sina barn. De föräldrar som vi har intervjuat uppger att de för det mesta låter barnen bestämma själv. Det största hindret i deras medverkan är det faktum att de inte behärskar det svenska språket väl. Andra hinder har varit brist på information från skolans/studie- och yrkesvägledarens sida angående skolsystemet i sig och hur gymnasievalsprocessen går till. Slutsatsen som vi kan dra efter vårt arbete är att studie- och yrkesvägledaren spelar en oerhört viktig roll för den grupp som vi har undersökt. Föräldrarna efterlyser mer kontakt med skolan och de vill gärna ta del av mer information angående gymnasievalsprocessen och allt vad denna innebär. Som vägledare bör man lägga ner lite mer tid och energi på invandrarföräldrar, framförallt de nyanlända föräldrarna. Detta kan man göra på olika sätt, bland annat genom att anordna infomöten där både föräldrar och elever är med.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasievalet
invandrarbarn
invandrarföräldrar
medverkar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2818 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics