Vi och De - en studie av tre läroböcker i spanska

DSpace Repository

Vi och De - en studie av tre läroböcker i spanska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vi och De - en studie av tre läroböcker i spanska
Author Ranner, Charlotta
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Den Andre (Icke Europa och urfolk) framställs i tre läroböcker i spanska. Uppsatsen utgår från teorin om Den Andre av främst Tzvetan Todorov och metoden är textanalys. Resultaten visar att Europa framställs som viktigare än Latinamerika. De latinamerikanska länderna har en stark underrepresentation och även urfolk ges mycket litet utrymme. Urfolks röster görs inte hörda och risk för exotifiering av urfolk finns. Även risk för stereotyper av latinamerikaner finns. Västvärldens våld, koloniseringen av Amerika, utesluts nästan helt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Den Andre
urfolk
spanska
textbok
Handle http://hdl.handle.net/2043/28203 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics