Segregation och segmentering i Malmö

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Segregation och segmentering i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Segregation och segmentering i Malmö
Author Salonen, Tapio ; Grander, Martin ; Rasmusson, Markus
Research Centre Institute for Urban Research
Date 2019
Swedish abstract
Denna rapport presenterar en aktuell översikt av fördelningen av bostäder och hushåll i Malmö stad. Frågan om en allt mer ojämn fördelning av var människor bor och hur sammansättningen ser ut i olika delar av staden har under 2000-talet fått en allt större uppmärksamhet. Malmökommissionens (2013) olika rapporter och samlade slutsatser pekar på behovet av en mer långsiktig och djupgående urban politik för att skapa en integrerad och sammanhållen stad. Ett av Malmö stads uttalade bostadspolitiska mål är att aktivt motverka boendesegregationen genom ”att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper” (Malmö stad 2018:30). För att kunna bedöma detta behövs systematiska uppföljningar och kunskapsunderlag. Det är i behovet av bostadspolitiska utvärderingar som denna rapport skall ses. Rapporten erbjuder en sammanhållen analys över hur bostäder och människor är fördelade i staden. Hushållens fördelning i olika stadsdelar och bostadsområden studeras utifrån socioekonomisk och etnisk segregation. Bostädernas fördelning analyseras utifrån hur olika upplåtelseformer förekommer i stadens olika områden, benämns som bostädernas segmentering. Frågan om hushållens bostadssegregation och bostädernas segmentering hänger givetvis intimt samman med varandra, vilket diskuteras mer ingående i rapporten.
Publisher Malmö stad
Language swe (iso)
Subject Malmö
Segregation
Segmentering
Bostadsplanering
Bostadsförsörjning
Bostadssegregation
Socioekonomisk segregation
Bostadssegregation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/28210 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics