Evaluating IoT cloud platforms in the context of smart buildings

DSpace Repository

Evaluating IoT cloud platforms in the context of smart buildings

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Evaluating IoT cloud platforms in the context of smart buildings
Author Hellbe, Anton ; Bohlin, Gustaf
Date 2018
English abstract
Smart buildings is a common application for both Internet of Things (IoT) devices and cloud services. Recently cloud service providers such as Amazon, Google and Microsoft have started to offer IoT cloud platforms which consist of a class of services that provide a base for cloud applications utilized by IoT devices. However, there are many different providers of IoT cloud platforms and selecting one for an IoT solution for a smart building is difficult. In this thesis two IoT cloud platforms are evaluated in the context of smart buildings as part of an assignment given by Sigma Lundinova. To evaluate the IoT cloud platforms a common smart building scenario is realized by implementing a prototype using two different IoT cloud platforms. The development process makes it possible to evaluate how well the platforms support the development of the system that the scenario describes. The evaluation is based on information and experience from the process of developing the system using the IoT cloud platforms. The evaluation can be used as a guidance when selecting IoT cloud platform for an IoT solution intended for a smart building.
Swedish abstract
Smarta byggnader är ett vanligt användningsområde för både Internet of Things (IoT) enheter och molntjänster. På senare tid har molntjänstleverantörer som Amazon, Google och Microsoft börjat erbjuda IoT-molnplattformar. Dessa består av en klass av tjänster som utgör en bas för molnapplikationer som används av IoT-enheter. Idag finns det många olika leverantörer som tillhandahåller denna tjänsten och att välja en för en IoT-lösning är svårt. I denna rapport beskrivs utvecklingen av ett system som är vanligt förekommande i en smart byggnad. I denna rapport utvärderas IoT-molnplattformar för användning inom området smarta byggnader som en del av ett uppdrag från Sigma Lundinova. För utvärderingen implementeras ett vanligt scenario i en smart byggnad som en prototyp med hjälp av två olika IoT-molnplattformar. Syftet med detta är att utvärdera och jämföra hur väl IoT-molnplattformarna stödjer utveckling av systemet beskrivet av scenariot. Genom att implementera en prototyp insamlas underlag i form av kunskap och erfarenhet som används i utvärderingen. Utvärderingen kan användas som ett hjälpmedel för att göra det lättare att välja en IoT-molnplattform när man utvecklar IoT-lösningar för smarta byggnader.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject cloud
smart home
evaluation
aws iot
azure
Handle http://hdl.handle.net/2043/28214 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics