Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning

DSpace Repository

Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning
Author Einarsson, Niklas ; Nilsson, Johanna
Date 2019
Swedish abstract
Litteraturstudien är en sammanställning av relevant information som behandlar hur idrottslärares förutsättningar att bedriva en undervisning där eleverna bedöms likvärdigt påverkas av idrottslärares egna didaktiska strategier och kommuners varierande resurser. Detta har lett till en huvudfråga som lyder vilka faktorer påverkar idrottslärares förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning? För att underlätta för huvudfrågan har två underfrågor också formulerats, vilka är vilka didaktiska strategier kan idrottslärare ha för att påverka möjligheten till en likvärdig utbildning och hur påverkas en idrottslärares didaktik av kommunens resursmöjligheter? Resultatet i litteraturstudien utgår från idrottslärares perspektiv och kopplas till deras arbete med att bedriva en likvärdighet i den undervisning som genomförs. Skolverket (2018) skriver att beroende på var i Sverige idrottslärare arbetar kan resursfördelningen se olika ut, vilket också kan leda till att undervisning och metoder för idrottslärare skiljer sig åt i praktiken. Didaktisk reflektion är ett begrepp som idrottslärare kan ha stor användning av i sin undervisning för att utforma den på bästa sätt efter varje elevs enskilda förutsättningar. Ett exempel som tas upp i arbetet är hur undervisning i friluftsliv kan genomföras. Skolor på olika geografiska platser kan ha olika tillgång till naturliga miljöer, idrottslärare bör därför ha olika didaktiska strategier i undervisningen för att kunna bedöma eleverna på ett likvärdigt vis med koppling till friluftsliv.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Idrott
Likvärdig
Utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28226 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics