Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning

DSpace Repository

Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Einarsson, Niklas
dc.contributor.author Nilsson, Johanna
dc.date.accessioned 2019-03-26T11:35:05Z
dc.date.available 2019-03-26T11:35:05Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28226
dc.description Litteraturstudien är en sammanställning av relevant information som behandlar hur idrottslärares förutsättningar att bedriva en undervisning där eleverna bedöms likvärdigt påverkas av idrottslärares egna didaktiska strategier och kommuners varierande resurser. Detta har lett till en huvudfråga som lyder vilka faktorer påverkar idrottslärares förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning? För att underlätta för huvudfrågan har två underfrågor också formulerats, vilka är vilka didaktiska strategier kan idrottslärare ha för att påverka möjligheten till en likvärdig utbildning och hur påverkas en idrottslärares didaktik av kommunens resursmöjligheter? Resultatet i litteraturstudien utgår från idrottslärares perspektiv och kopplas till deras arbete med att bedriva en likvärdighet i den undervisning som genomförs. Skolverket (2018) skriver att beroende på var i Sverige idrottslärare arbetar kan resursfördelningen se olika ut, vilket också kan leda till att undervisning och metoder för idrottslärare skiljer sig åt i praktiken. Didaktisk reflektion är ett begrepp som idrottslärare kan ha stor användning av i sin undervisning för att utforma den på bästa sätt efter varje elevs enskilda förutsättningar. Ett exempel som tas upp i arbetet är hur undervisning i friluftsliv kan genomföras. Skolor på olika geografiska platser kan ha olika tillgång till naturliga miljöer, idrottslärare bör därför ha olika didaktiska strategier i undervisningen för att kunna bedöma eleverna på ett likvärdigt vis med koppling till friluftsliv. en_US
dc.format.extent 24 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Didaktik en_US
dc.subject Idrott en_US
dc.subject Likvärdig en_US
dc.subject Utbildning en_US
dc.title Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning en_US
dc.title.alternative Factors affecting PE teacher´s prerequisities to achieve an equivalent education en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Buhre, Torsten
dc.contributor.supervisor Åkesson, Joakim
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics