Effekten av feedback vid problemlösning

DSpace Repository

Effekten av feedback vid problemlösning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Effekten av feedback vid problemlösning
Author Claesson, Emil
Date 2019
Swedish abstract
Feedback är ett av de mest effektiva sätten att förbättra akademiska prestationer. I den här studien undersöks tio elevers tankeprocess när de arbetar med en problemlösningsuppgift i matematik. Fem elever får feedback på uppgiftsnivå och fem elever får feedback på processnivå. Dataunderlaget av tankeprocesserna samlas in med en think-aloud-metod och analyseras. Tankeprocessen bedöms, utifrån ett think-aloud protokoll, som underlättande händelser eller icke-underlättande händelser. Underlättande händelser är kommentarer som kan leda till en lösning av ett matematiskt problem och är således mer framgångsrikt än icke- underlättande händelser. Den här studien belyser att elevers tankeprocess förbättras om de får feedback på processnivå snarare än feedback på uppgiftsnivå eftersom elevers underlättande händelser är mer frekvent när de får feedback på processnivå.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Feedback på processnivå
Feedback på uppgiftsnivå
Problemlösningsuppgift
Think-aloud
Handle http://hdl.handle.net/2043/28232 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics