Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata

DSpace Repository

Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata
Author Pettersson, Emeli ; Carlson, Albin
Date 2019
English abstract
Big Data is a popular topic these days which can be utilized for numerous purposes. It can, for instance, be used in order to analyse data made available online in hopes of identifying violations against human rights. By applying techniques within such areas as Artificial Intelligence (AI), Information Retrieval (IR), and Visual Analytics, the company Globalworks Ltd. aims to identify single voices in social media expressing grievances concerning such violations. Artificial Intelligence and Information Retrieval are broad topics however, and have been an active area of research for quite some time. We have therefore chosen to conduct a systematic literature review in hopes of mapping together existing research covering these areas. By presenting a literary compilation, we provide an ontological view of how an information system utilizing techniques within these areas could be structured, in addition to how such a system could deploy said techniques.
Swedish abstract
Big Data är i dagsläget ett populärt ämne som kan användas för en mängd olika syften. Bland annat kan det användas för att analysera data på webben i hopp om att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. Genom att tillämpa tekniker inom områden som Artificiell Intelligens (AI), Information Retrieval (IR) samt data- visualisering, hoppas företaget Globalworks AB kunna identifiera röster vilka uttrycker sig om förtryck och kränkningar i social media. Artificiell intelligens och informationshämtning är dock breda områden och forskning som behandlar dem kan finnas långt tillbaka i tiden. Vi har därför valt att utföra en systematisk litteraturstudie i syfte att kartlägga existerande forskning inom dessa områden. Med en litterär sammanställning bistår vi med en ontologisk överblick i hur ett system som använder dessa tekniker är strukturerat, med vilka metoder och teknologier ett sådant system kan utvecklas, samt hur dessa kan kombineras.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Information Retrieval
Artificial Intelligence
Data pre-processing
Data transformation
Data scraping
Machine learning
Data visualisation
Data storage
Big data
Insights generation
Handle http://hdl.handle.net/2043/28238 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics