En resa från hemlandet genom IVIK till framtiden

DSpace Repository

En resa från hemlandet genom IVIK till framtiden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En resa från hemlandet genom IVIK till framtiden
Author Serrander, Camilla ; Logavija, Samela
Date 2006
Swedish abstract
Denna rapport beskriver hur sent anlända elever på Individuella programmet introduktionskurs för invandrare tänker och känner inför sin framtid och då med tanke på hur deras bakgrund och nusituation ser ut. Detta genom intervjuer med sex elever på IVIK. Dessa elever har bara varit i Sverige mellan ett till tre år och för att även kunna se deras möjligheter och begränsningar försöker vi beskriva hur IVIK ser ut och fungerar bland annat genom intervjuer med en skolledare och en studievägledare. IVIK-elevernas största begränsning är det svenska språket och detta minskar möjligheterna för dem att gå på ett nationellt gymnasieprogram, vidareutbilda sig och därefter få ett arbete. IVIK-eleverna är optimistiska inför framtiden och de ser fler möjligheter här i Sverige än i sitt hemland. Det finns olika lösningar för att bättre hjälpa IVIK-eleverna och detta till exempel genom att låta dem praktisera på olika arbetsplatser, bli undervisade i vissa ämnen på modersmålet och att olika personer utifrån besöker dem till exempel studievägledaren.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sent anlända
IVIK
IVIK-elever
utbildning
arbete
livssituation
framtid
Handle http://hdl.handle.net/2043/2824 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics