Specialpedagog, Diakon, Förskollärare

DSpace Repository

Specialpedagog, Diakon, Förskollärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Specialpedagog, Diakon, Förskollärare
Author Sagemo, Dan
Date 2006
English abstract
The purpose of this essay is to shed light on and describe different perspectives on special education in an eighth class in order to see if I through a discussion out of the results could improve the work with special education. I found three main ideas from the interviews with students, parents, teachers and headmaster, namely: different ways of looking at your profession, different ways of looking at dividing children in groups and stigmatization.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva olika perspektiv på special-pedagogiskt stöd i ett arbetslag för skolår 8. Jag intervjuade elever, föräldrar, lärare och rektor för att se om jag kunde hitta några mönster som kan bidra till förbättring av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Jag fann tre nyckelbegrepp utifrån intervjuerna nämligen: syn på yrkesroll, syn på avskiljning och stigmatisering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Avvikelse
Normalitet
specialpedagogiskt stöd
stigmatisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/2826 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics