Kooperativt lärande: en lösning för ett bättre klassrumsklimat?

DSpace Repository

Kooperativt lärande: en lösning för ett bättre klassrumsklimat?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kooperativt lärande: en lösning för ett bättre klassrumsklimat?
Author Iván, Tilda ; Fredricson, Kicki
Date 2019
Swedish abstract
Klassrumsklimatet i Sverige är för närvarande kritiskt. Det finns artiklar och avhandlingar som visar att pedagoger saknar verktyg för att kunna motverka ständiga konflikter i klassrummet. På grund av det här riktar sig arbetet till lärarstudenter och verksamma pedagoger. De demokratiska värdena utgör en stor del av skolan. Det är bevisat att elever som får uppleva iscensatta demokratiska händelser, har en större förståelse för de demokratiska värdena. Studier visar att kooperativt lärande är ett arbetssätt som ständigt tränar elevers interaktion med varandra, i kombination med demokratiska värderingar. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur kooperativt lärande kan bidra till elevers utveckling av de demokratiska värderingarna och till ett bättre klassrumsklimat. Det har genomförts kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger som arbetar med kooperativt lärande på olika skolor. Resultatet av vår studie visade att kooperativt lärande är ett bra arbetssätt för att förbättra klassrumsklimatet. Tillit, trygghet och respekt skapas utifrån grundläggande metoder som det kooperativa arbetssättet praktiserar. Strukturer, sociala mål och grundprinciperna som är grunden för kooperativt lärande iscensätter demokratiska händelser och förtydligar de demokratiska värdena för eleverna. För att skapa ett bra klassrumsklimat är relationer och trygghet centralt. Det kooperativa lärandet arbetar mycket med just det och kan fungera som ett metodverktyg för ett bättre klassrumsklimat.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Demokratiska värderingar
Elever
Elevinteraktion
Klassrumsklimat
Kooperativt lärande
Metodverktyg
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/28267 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics