Föräldrars uppfattning om handikappridning

DSpace Repository

Föräldrars uppfattning om handikappridning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars uppfattning om handikappridning
Author Borgström, Camilla ; Österlund, Sofia
Date 2006
Swedish abstract
Arbetets art: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap Sidantal: 61 Titel: Föräldrars uppfattning om handikappridning Författare: Camilla Borgström och Sofia Österlund Handledare: Ann-Sofi Råstam Datum: 2006-06-08 Bakgrund: För funktionshindrade barn och ungdomar kan handikappridning fungera som fritidsnöje men också ha en positiv inverkan på funktionshindret. Vi inriktade oss på föräldrar till funktionshindrade barn i vår undersökning eftersom vi ville få en inblick i hur funktionshindrade barn kan påverkas av ridningen. Som pedagoger tycker vi att det kan vara bra att känna till att handikappridning finns och att det kan vara en hjälp och ett stöd för elever med funktionshinder som vi kanske möter i klassrummet. Även om handikappridning inte behöver vara en direkt del av skolverksamheten så kan det vara relevant för pedagogen att ha kunskapen om handikappridning för att kunna ge information och stöd till elever och föräldrar. Syfte: Handikappridning är intressant eftersom det handlar om något som kan vara både roligt och hälsosamt för de inblandade oavsett förutsättningar. Syftet med vår undersökning är att visa på hur föräldrar till funktionshindrade barn uppfattar att deras barn påverkas av ridningen. Vi vill veta om de märker om barnets fysiska och psykiska tillstånd påverkas av ridningen. Metod: Studien bygger på en enkätundersökning samt kompletterande kvalitativa intervjuer. Resultat: Undersökningen visade att föräldrarna överlag är positivt inställda till sitt barns ridning och de kan se många fysiska framsteg hos sina barn, exempelvis har barnens balans förbättrats. De psykiska framstegen handlar mycket om att till exempel självförtroendet hos barnen har ökat. Ridningen upplevs också ge barnen social träning och barnen tycker överlag att det är roligt att rida. Diskussion: Baserat på våra resultat anser vi att handikappridning är någonting man bör uppmuntra till och informera om. Därför hoppas vi att vår studie kan vara användbar för föräldrar till funktionshindrade barn och andra intresserade som vill veta mer om handikappridning, speciellt dess påverkan på utövarna. Nyckelord: handikappridning, funktionshinder, hästar, fritidsintresse
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Handikappridning
Funktionshinder
Hästar
Fritidsintresse
Handle http://hdl.handle.net/2043/2833 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics