Språkinriktad undervisning i So-ämnena - en kvalitativ studie kring språkinriktad undervisning i årskurs 1-3

DSpace Repository

Språkinriktad undervisning i So-ämnena - en kvalitativ studie kring språkinriktad undervisning i årskurs 1-3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkinriktad undervisning i So-ämnena - en kvalitativ studie kring språkinriktad undervisning i årskurs 1-3
Author Papp, Ottilia ; Suljanovic, Selma
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka vilka metoder de lärare som vi har intervjuat använder sig av för att skapa en framgångsrik språkinriktad undervisning i So-ämnena. Vi undersöker även i vilken omfattning lärarnas undervisning korresponderar med den forskning som behandlar språkinriktad undervisning. Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och systematisk funktionell lingvistik. Alla lärare som deltagit i denna studie är So-lärare och arbetar i årskurs 1–3. Vi har intervjuat fem lärare samt observerat tre av dessa. Resultatet visar på ett flertal olika metoder som lärarna använder sig av. Dessa har vi valt att strukturera utefter ämnesspecifika begrepp, vardagsspråk och skolspråk, interaktion, elevnära situationer och tematiskt arbete.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Metoder
So-undervisning
Språkinriktad undervisning
Årskurs 1-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/28330 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics