Föräldrars uppfattningar om "Naturförskolan Skog och Hav"

DSpace Repository

Föräldrars uppfattningar om "Naturförskolan Skog och Hav"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars uppfattningar om "Naturförskolan Skog och Hav"
Author Harrysson, Jeanette ; Hansson, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Arbetets art: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap. Sidantal: 64 sidor. Titel: Föräldrars uppfattningar om ”Naturförskolan Skog och Hav”. Författare: Maria Hansson och Jeanette Harrysson. Handledare: Ann-Sofi Råstam. Datum: 2006-06-08. Bakgrund: I dagens Sverige finns det ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar inom förskolan. Vi inriktar oss på en förskola, som använder utomhuspedagogiken i sin verksamhet. I Sverige finns det cirka 42 stycken naturförskolor, som arbetar utifrån utomhuspedagogiken. Eftersom det inte finns så många naturförskolor, så var vi nyfikna på varför föräldrar väljer en naturförskola framför annan förskola. Vad är det som har gjort att de har fått upp ögonen för dessa förskolor? Därför har vi valt att studera en grupp föräldrars uppfattningar om ”Naturförskolan Skog och Hav”. Syfte: Vi har valt att skriva om naturförskolor, eftersom vi vill hjälpa naturförskolorna att marknadsföra sig. Syftet är därför att undersöka en grupp föräldrars uppfattningar om vad en naturförskola står för. Vad lägger föräldrarna i begreppet naturförskola och varför väljer de denna profilering av förskola? Metod: Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning ställd till föräldrar vars barn är placerade på ”Naturförskolan Skog och Hav”. För att få ett bredare dataunderlag genomfördes även kvalitativa intervjuer med fyra föräldrar och en lärare på ”Naturförskolan Skog och Hav”. Resultat: Både enkätundersökningen och intervjuerna visar att föräldrarna väljer en naturförskola på grund av att barnen får vistas utomhus i alla väder och under alla årstider, samt att barnen får en god naturkunskap. Men vi har även kommit fram till att ett starkt argument för placering av barnen var förskolans belägenhet i närheten av hemmet. Diskussion: Föräldrarnas uppfattningar om en naturförskola grundas på att barnen är ute i skogen, men enligt Dahlgren (Björkman, 2006) är naturen så mycket mer än bara ett besök i skogen. Vuxna knyter an sina minnen till platser där de kommer ihåg sig själv som ”att där var jag barn” och ”där fick jag vara mig själv”. Vi tolkar det som att deras minnen ligger dolt och att det inte är det första man tänker på när man ska motivera sitt val av förskola. Nyckelord: Föräldrar, naturförskola, uppfattningar, utomhuspedagogik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föräldrar
Naturförskola
Uppfattningar
Utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2834 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics