En grupp pedagogers förhållningssätt till matematik i förhållande till Lpfö 98

DSpace Repository

En grupp pedagogers förhållningssätt till matematik i förhållande till Lpfö 98

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En grupp pedagogers förhållningssätt till matematik i förhållande till Lpfö 98
Author Omerkadic, Altijana
Date 2006
Swedish abstract
Med utgångspunkt i Lpfö 98 gjordes detta arbete och få mer kunskap om hur pedagoger arbetar med och synliggör matematik på förskolan i förskolebarns vardag. Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till och arbetar i vardagen med matematiken i förhållande till målen i Lpfö 98. Undersökningar gjordes genom en enkät på två förskolor samt observationer på en förskoleavdelning och hade för syfte att svara på följande frågeställning: Hur arbetar pedagoger med matematik på förskolan i förhållandet till Lpfö 98? Vilken syn har pedagogerna på att man skall ha matematik i förskolan? Hur synliggör pedagogerna matematiken i vardagen? Undersökningen visar, att pedagoger arbetar med matematik men att det finns fortfarande de som anser, att matematik tillhör skolan. I min undersökning ansåg en pedagog att matematiken måste synliggöras i ett för barnen meningsfullt sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
matematik
pedagoger
synliggöra
vardagen
barn
Lpfö 98
Handle http://hdl.handle.net/2043/2835 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics