PERSONLIG INTEGRITET OCH SÄKERHET EN STUDIE OM MÖJLIGHETER OCH INSTÄLLNINGAR TILL IOT

DSpace Repository

PERSONLIG INTEGRITET OCH SÄKERHET EN STUDIE OM MÖJLIGHETER OCH INSTÄLLNINGAR TILL IOT

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title PERSONLIG INTEGRITET OCH SÄKERHET EN STUDIE OM MÖJLIGHETER OCH INSTÄLLNINGAR TILL IOT
Author Gazzawi, Ahmad ; Khurana, Mehak
Date 2018
English abstract
Internet of Things has been a hot topic ever since the 1990s´ but lately the term has become more and more important as the technology is evolving more than ever before. Today IoT is used in order to improve healthcare, to create smart cities and in order to create more efficient businesses and processes. With the growth of this technology there is now new questions regarding safety and the handling of the massive amount of data that is gathered. The research within IoT, in connection to crime prevention, is quite limited since the technology itself is relatively young. This study has, through interviewing experts within the field, explored opportunities to create a safer society with the help of IoT. The study also includes the public´s perspective through the use of a questionnaire. This helped us gather data regarding what the public feels about law enforcement using IoT to become more efficient when it comes to crime prevention. We ask the following question: How are privacy issues measured when compared to crime prevention through IoT?
Swedish abstract
Internet of Things har sedan 1990-talet varit ett hett ämne, men på senare tid har begreppet blivit allt viktigare medan teknologin utvecklas mer än någonsin. IoT används i dagsläget bland annat inom sjukvården, för att skapa smarta städer och i effektiviseringen av processer och verksamheter. I takt med att denna teknologi växer, uppstår frågor kring säkerhet och hantering av den massiva mängd data som samlas in. Forskningen kring IoT, i samband med brottsbekämpning, är i dagsläget relativt begränsad då teknologin i sig fortfarande är ung. Den aktuella studien har, genom att intervjua experter inom området, utforskat möjligheter för att skapa ett tryggare samhälle med hjälp av IoT. Studien inkluderar dessutom samhällets perspektiv där vi genom en enkät samlat in information om vad människor känner inför att polisen använder IoT för att effektivisera brottsbekämpning. Vi ställer oss följande fråga: Hur värderas frågor om integritet i förhållande till brottsbekämpning genom IoT?
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject IoT, säkerhet, informationshantering, personlig integritet, brottsbekämpning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/28355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics