Sofia, en elev med specifika matematiksvårigheter - en fallstudie

DSpace Repository

Sofia, en elev med specifika matematiksvårigheter - en fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sofia, en elev med specifika matematiksvårigheter - en fallstudie
Author Haschimi, Mischgan ; Fahl, Petra
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att förvärva kunskap och förståelse för elever med specifika matematiksvårigheter som ska ligga till grund för vårt kommande yrke som matematiklärare. Vi avser att undersöka hur elever med specifika matematiksvårigheter identifieras samt hur elevens vardag påverkas. För att uppnå detta har vi gjort en fallstudie av en elev med specifika matematiksvårigheter. Vi har studerat relevant litteratur i ämnet, utfört kvalitativa intervjuer samt observerat eleven i en specialpedagogisk miljö. Resultatet visade att eleven uppvisar en hel del tecken som innefattas av specifika matematiksvårigheter. Elever med specifika matematiksvårigheter är som regel normalbegåvade, men uppvisar svårighet med specifika delar i matematik. Elevens vardagsliv kan påverkas av svårigheterna bl.a. genom dåligt självförtroende, problem med att läsa av klockan samt rimlighetsbedömning. Dessa elever behöver individuell och välriktad hjälp för att utvecklas på ett optimalt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
matematiksvårigheter
specifika matematiksvårigheter
dyskalkyli
Handle http://hdl.handle.net/2043/2836 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics