Hur en grupp pedagoger förstår individanpassad undervisning på en F-2 skola

DSpace Repository

Hur en grupp pedagoger förstår individanpassad undervisning på en F-2 skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur en grupp pedagoger förstår individanpassad undervisning på en F-2 skola
Author Berlin-Svensson, Irene ; Galbe, Berit
Date 2006
English abstract
How a group of teachers understands individually adapted education at a F - 2 school.
Swedish abstract
Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att de intervjuade pedagogerna har viljan och ambitionen att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov i undervisningen men att de uppfattar att möjligheterna till att genomföra individanpassad undervisning är begränsade.De begränsade faktorerna har enligt pedagogerna främst att göra med klasstorleken samt att en del av pedagogerna ofta är ensamma i undervisningen. Det verkar också som det saknas kunskap om barns olika inlärningsstilar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Individualisering
Klasstorlek
Arbetslag
Styrdokument
Lärstilar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2840 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics