Lärares attityder till matematik

DSpace Repository

Lärares attityder till matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares attityder till matematik
Author Thunell, Mathias ; Ursing, David
Date 2006
Swedish abstract
Lärarens attityd till, och syn på matematik har den största betydelse också för hur eleverna kommer att introduceras i ämnets olika beståndsdelar, särskilt om man vill bygga upp en inre motivation hos eleverna för att studera matematik. Syftet med vår studie är att undersöka om lärares attityder till matematik kan påverka elevers inställning till det ämnet. Inför undersökningen har vi studerat litteratur som behandlar just lärarnas attityder till matematikämnet. Vi har sedan valt djupintervjuer som metod för att få veta hur ett antal lärare ser på ämnet matematik. Dessa har fått ta del av ett antal frågor som täcker den frågeställning vi valt. Utifrån de svar vi fått och den litteratur vi läst diskuterar vi sedan kring vår frågeställning. Har läraren med sin attityd verkligen så stor betydelse för hur eleverna uppfattar skolans innehåll? Vi fick ta del av lärarattityder av olika slag. Det fanns en klar skillnad i arbetssätt utifrån vilken attityd de tillfrågade hade till matematikämnet. Genom att analysera såväl våra forskningsresultat som den litteratur vi läst, drar vi slutsatsen att lärarens attityd till matematik kan ha stor påverkan på hur eleverna uppfattar och förstår ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/2844 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics