Individuella utvecklingsplaner - politiska argument och empirisk erfarenhet

DSpace Repository

Individuella utvecklingsplaner - politiska argument och empirisk erfarenhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Individuella utvecklingsplaner - politiska argument och empirisk erfarenhet
Author Fridén, Fredrik
Date 2006
Swedish abstract
I c-uppsatsen Individuella utvecklingsplaner – argument anförda till barn, föräldrar och pedagoger, skriven av Fredrik Fridén, har jag haft som utgångspunkt att ta reda på vilka argument som främst framhålles inför beslutet av individuella utvecklingsplaner (IUP). Jag har gjort textanalyser i officiella texter och genomfört kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på Björkskolan (fingerat namn). I den första och andra problemformuleringen utgår jag från tre perspektiv; barns, föräldrars och pedagogers perspektiv. 1.Med vilka olika motiv/argument föreslår de statliga utredarna för individuella utvecklingsplaner? 2.Vilka argument anför pedagogerna på Björkskolan om IUP? 3.Vilka skillnader finns i de officiella skälen för IUP och pedagogernas uppfattning på Björkskolan? De statliga utredarna anför bl.a. att IUP är ett redskap för att öka föräldra- och elevinflytandet, att det ska ske kontinuerlig dokumentation och att nå ökad måluppfyllelse. Pedagogerna som medverkat i studien bedömer att IUP kan bli ett utmärkt stöd till utvecklingssamtalen, men också att de på ett tydligare sätt kan se elevernas utveckling. Avslutningsvis lägger utredarna stor vikt på IUP’n vid elevens övergång från en skolenhet till en annan. Björkskolans pedagoger nämner inte ens IUP som ett redskap för att underlätta vid elevens övergång.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utvecklingssamtal
Elevinflytande
Förändringsarbete
Målstyrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2845 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics