Svårt sjuka cancerpatienters intresse för aktiv dödshjälp

DSpace Repository

Svårt sjuka cancerpatienters intresse för aktiv dödshjälp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svårt sjuka cancerpatienters intresse för aktiv dödshjälp
Author Nilsson, Nicholas
Date 2006
English abstract
The aim of this study was to examine the personal interest in receiving a physician hastened death among terminally ill cancer patients and the factors that are associated with such a consideration. A review of literature has been conducted on relevant articles. The evidence from a total of five qualitative studies formed the basis upon which new conclusions have been reached. The results suggest that an interest is prevalent among terminally ill cancer patients for receiving a physician hastened death. However, this is in most cases future orientated. Factors that influence patients in this consideration are the perception of being a burden to others, fear of the future, suffering, the demoralising effect that cancer has on the individual as well as religion and ethics.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka intresset för aktiv dödshjälp hos patienter som lider av en långt framskriden cancer samt vilka faktorer som påverkar dem i detta ställningstagande. I en litteraturstudie har relevant litteratur insamlats, analyserats och tolkats. Utifrån bevisen från sammanlagt fem kvalitativa studier har nya slutsatser dragits. Resultaten pekar på att det finns ett intresse för aktiv dödshjälp bland svårt sjuka cancerpatienter men att detta i hög grad är framtidsorienterat. Faktorer som påverkar intresset är uppfattningen om att vara en börda för andra, rädsla för framtiden, lidande, den demoraliserande inverkan som cancern har på individen samt religion och etik.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Cancer
Cancer
eutanasi
euthanasia
palliativ vård
palliative care
läkarassisterat självmord
physician assisted suicide
svårt sjuka patienter
terminally ill
önskan om att förhasta döden
wish to hasten death
Handle http://hdl.handle.net/2043/2846 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics