Provet som en del av skolans verklighet... - Elevers upplevelse av stress, identitet samt kunskaps- och historiesyn.

DSpace Repository

Provet som en del av skolans verklighet... - Elevers upplevelse av stress, identitet samt kunskaps- och historiesyn.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Provet som en del av skolans verklighet... - Elevers upplevelse av stress, identitet samt kunskaps- och historiesyn.
Author Liedholm, Mattias
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att förstå hur provet som examination ute i ”skolverkligheten” påverkar eleverna och undervisningen. Fokus är framförallt på historieämnet i grundskolan (högstadiet). Inriktningen är på provets påverkan på elevernas upplevelse av stress, självkänsla, motivation, kunskapssyn samt historiesyn. Metoden är kombinerat kvalitativ (gruppintervju och elevdagböcker) och kvantitativ (enkät och analys av elevkonstruerade prov). Resultaten visar ett ganska svagt samband mellan prov och stress, ett starkare mellan prov och motivation och självkänsla. Huruvida prov påverkar kunskaps och historiesynen fick undersökningen något vaga svar på. Detta sista är något som kräver mer forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiesyn
kunskapssyn
prov
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/2849 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics