Kreativa resonemang genom kooperativt lärande

DSpace Repository

Kreativa resonemang genom kooperativt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kreativa resonemang genom kooperativt lärande
Author Myllenberg, Malin ; Roma, Sandra
Date 2019
Swedish abstract
I denna studie har vi genom elevobservationer undersökt elevers olika typer av resonemang då de arbetar med kooperativt lärande i sin matematikundervisning. Eleverna som observerats går i årskurs 1. Syftet med studien är ta reda på hur elevers möjlighet till kreativa resonemang kan gynnas av att de arbetar kooperativt. Studiens underlag har samlats in genom observation av tre lektioner med kooperativt lärande samt efterföljande intervju med läraren. Studiens resultat visar att kooperativt lärande skapar goda förutsättningar för kreativa resonemang, men att klassrumsklimat, uppgiftens utformning samt lärarens feedback även spelar roll.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject feedback på processnivå
feedback på uppgiftsnivå
imitativa resonemang
klassrumsklimat
Kooperativt lärande
kreativa resonemang
Handle http://hdl.handle.net/2043/28502 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics