Att få vara med

DSpace Repository

Att få vara med

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att få vara med
Author Dadashzadeh, Mina
Date 2019
English abstract
Dadashzadeh, M. “Allowed to take part”. The stories of parents of children that participate in roller derby. Degree project in social work 15 högskolepoäng. Malmö university: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2019. This study examines parents experiences of children´s participation in the sport of roller derby when it comes to treating everyone equally, and how it differs from other sports. The study is based on 5 interviews with parents that have children active in a roller derby league in Malmö, Sweden. The study finds that these parents experience that all children are welcome in the sport of roller derby, no matter how you look or what your sexual preference is. The study also shows that the parents experience that roller derby is different to other sports, in the ways of treating everyone equally and members outside of the heteronorm. The parents acknowledges the importance of children to see people who openly show that they are outside of the heteronorm and that this can help the children to both be less prejudice against differences and to feel safer in their own abnormality.
Swedish abstract
Dadashzadeh, M. “Att få vara med”. Föräldrars berättelser om barn som spelar roller derby. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för Socialt Arbete, 2019. Den här studien undersöker föräldrars upplevelser av barns medverkan i sporten roller derby med fokus på inkludering, och hur det kan skilja sig från andra sporter. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med fem föräldrar som har barn som är aktiva i en roller derby förening i Malmö, Sverige. Studien finner att dessa föräldrars upplevelser av sporten roller derby är att alla barn är välkomna oavsett sexuell preferens eller utseende. Studien visar också att föräldrarna upplever att roller derby är olikt andra sporter när det kommer till inkludering och hur personer utanför heteronormen blir behandlade. Föräldrarna uppmärksammar vikten av att barnen får se personer som öppet visar att de befinner sig utanför heteronormen och att det kan hjälpa barnen att vara mindre fördomsfulla gentemot olikheter men också att känna sig tryggare i med sina egna avvikelser.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn
avvikelse
heteronorm
roller derby
sport
kön
genus
sexualitet
inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/28513 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics